Pamukkale, sted i sørvestlige Tyrkia, ca. 50 km nordøst for byen Denizli, berømt for sin forekomst av kildekalk og varme kilder. Forekomsten ligger i nærheten av oldtidsbyen Hierapolis og står sammen med denne på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv. Vannet har vært benyttet som helsebot i tusener av år. Kildekalken demmer opp det kalkrike og ofte brusende vannet i bassenger, det ene over det andre. Temperaturen er omkring 35 °C. Fordi en del av vannet ledes bort for bruk i jordbruk og hotellnæring, fryktes det at kildene vil miste sin verdi som naturattraksjon.