Palmstierna, svensk adelsslekt som stammer fra Magnus Petri (død 1614), sogneprest i Stigtomta i Södermanland. Hans sønner tok navnet Schiller, og en sønnesønn, hovrättssekretær Samuel Schiller (1618–65) ble adlet 1651 med navnet Schillerfeldt. Fra en annen sønn av Magnus Petri stammer lagmann Magnus Schiller (1666–1716), som ble adlet med navnet Palmstierna 1692. Han var far til riksråd Nils Palmstierna (1696–1766), som var en av «hattepartiets» ledere, og ble utnevnt til friherre 1747. Han var farfar til landmarskalk og finansminister, friherre Carl Otto Palmstierna (1790–1878), som igjen var far til bl.a. overseremonimester, friherre Carl Fredrik Palmstierna (1823–96) og statsråd, generalmajor (Nils Axel) Hjalmar Palmstierna (1836–1909). Førstnevntes sønn, diplomaten og politikeren, friherre Erik Kule Palmstierna (1877–1959), som 1920 ble Sveriges første sosialdemokratiske utenriksminister, var far til historikeren Carl-Fredrik Palmstierna (1903–93), gift med hoffmarskalk hos prins Bertil Elisabeth Palmstierna, f. Tham (1917–2013). Statsråd N.A. Palmstierna var farfars far til Jacob Palmstierna (1934–2013), tidligere sjef for SE-Banken og eier av godset Maltesholm i Skåne.