Bertil Gustav Oscar Carl Eugen, svensk prins, hertug av Halland, annen sønn av kong Gustav 6 Adolf. Utdannet som sjøoffiser, admiral 1969. Prins Bertil var i sin ungdom en lovende idrettsmann, og var i perioder formann i Riksidrottsförbundet og i Sveriges olympiske komité. Gift 1976 med Lilian Craig (prinsesse Lilian; f. 1915). Både under kong Gustav 6 Adolf og kong Carl 16 Gustav fungerte prins Bertil som Sveriges regent (riksföreståndare) under kongens fravær.