Pål Bergan, fallskjermhopper, styremedlem i Norges Luftsportsforbund/Norsk Aero Klubb, medlem av Tønsberg fallskjermklubb, eier firmaet Sky Design.Pål Bergan har vært leder av DeLand Norgies 8-laget og organisator for storformasjonshopping siden begynnelsen av 1990-tallet. Han organiserte og deltok på norgesrekorden i storformasjonshopping på 108 personer i samme formasjon ble satt 28. juli 1999 over Rygge flystasjon. Han har også deltatt på flere internasjonale rekordhopp. Pål Bergan har mottatt Kongepokalen i 1980 og 1989.