Pádraig Mac Piarais, irsk forfatter; aktiv i Gaelic League, sluttet seg senere til Irish Volunteers. Mac Piarais spilte den ledende rolle i påskeopprørene i 1916, som førte til at han og mange andre ble henrettet. Hans litterære innsats var motivert først og fremst i ønsket om å bygge opp en moderne irsk litteratur. Han skrev skuespill, essayer, noveller og dikt. Hans forfatterskap har i dag mest kulturhistorisk interesse.