Ido, internasjonalt hjelpespråk utviklet på grunnlag av esperanto 1907 av franskmannen Louis Couturat og den franske esperantistleder Louis de Beaufront. Ido atskiller seg i grammatikk og ordavledning ikke så mye fra esperanto. Esperantos grunnlegger, Ludwig L. Zamenhof, nektet enhver befatning med ido. Av ido er senere utgått kunstspråket novial. Ido spiller ingen rolle lenger nå.