Oswald von Wolkenstein, tysk lyriker, den siste minnesanger. Han var av tyrolsk adelsslekt, førte et eventyrlig liv på krigstog og reiser i Europa og Orienten. Som lyriker står han på overgangen mellom middelalderen og renessansen. Hans friske og sanseglade dikt, hvorav 125 er bevart, bærer preg av hans opplevelser.