Osbyholm slott, ved Hörbyån på østsiden av innsjøen Östra Ringsjön, er oppført i to etasjer med to enetasjes fløyer ca. 1650. Fra Jahres eiertid stammer slottets verdifulle malerisamling.