Orkhon-innskriftene, gammeltyrkiske innskrifter fra det nordlige Mongolia, i nærheten av elven Orkhon. De er skrevet i det tyrkiske runealfabetet, tydet av Vilhelm Thomsen 1893. Innskriftene er hugd inn på gravmonumentene til den tyrkiske keiser Bilgä (død 734) og hans bror Kül Tegin (død 734). Tekstene er den eldste kilde til kunnskap om tyrkisk språk og gir viktige opplysninger om det gammeltyrkiske keiserdømmets historie.