Olav Ulleren, norsk politiker (Sp) og organisasjonsmann, veterinær. Kommuneveterinær 1983–91, deretter privat praksis. Ordfører i Tinn 1994–99, statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet 1999–2000. Adm. direktør i KS (Kommunenes Sentralforbund) 2002–08. Fra 2009 er han departementsråd i Landbruks- og matdepartementet.