Olaf Øyslebø, født i Marnardal, norsk filolog. Dr.philos. 1964. Universitetslektor i nordisk språk ved Universitetet i Oslo 1967–72, dosent i stilistikk 1972–85, professor 1985–93. Skrev bl.a. Etterkrigsprofiler (1957), Sigurd Hoels fortellekunst (1958), Hamsun gjennom stilen (dr.avh., 1964), Dikteren og språkets muligheter (1976), Bjørnsons bondefortellinger (1982), Det usagte sagt (1992).