Oksidenten, eldre betegnelse for Vesten, i motsetning til Orienten. Brukes synonymt for den vestlige himmelegn, der Solen går ned; de vestlige land, vesterlandene, opprinnelig de land som hørte til det vestromerske rike.