Ojos del Salado, høyeste fjell i Chile, i nord, på grensen mot Argentina, 6863 moh. (også målt til 6887 moh.). Ojos del Salado er Jordens høyeste aktive vulkan med stor utstrømming av vulkanske gasser. Det er ikke registrert utbrudd i historisk tid, men det antas at dette skyldes vulkanens avsideliggende beliggenhet mer enn fravær av utbrudd.