Odo fra Cluny, fransk abbed, klosterreformator, komponist og musikkteoretiker. Hans mest kjente arbeid, Dialogus de musica (uenighet råder om det er autentisk) behandler monokordinndeling, intervall- og moduslære