Oda Sesshu, japansk maler, reiste til Kina 1467 for å studere Song- og Yuanmaleri. Her ble han berømmet for sin dyktighet og fikk i oppdrag å dekorere en hall i det keiserlige palasset i Peking. Etter tre års studier vendte han tilbake til Japan og utviklet sin egen stil, preget av zen-maleriets suggestive forenkling og en mesterlig fordeling av lys og skygge på billedflaten. Sesshu var også kjent som hagearkitekt.