OSCAR, serie små og enkle satellitter opprinnelig bygd av og for radioamatører og skutt opp sammen med større satellitter. Har senere fått utvidet anvendelsesområde. Oppskytingen av OSCAR 1 (4,5 kg) foregikk 12. desember 1961 sammen med Discoverer 36. OSCAR 23 (opp 17. juli 1991) var et slags amatør radioastronomiteleskop, også kjent som SARA. Denne satellitten var bygd i Frankrike og ble brukt til å registrere høyfrekvente radiosignaler fra planeten Jupiter. I overkant av 70 OSCAR-satellitter var skutt opp til begynnelsen av 2006. En kortlivet satellitt med betegnelsen Suitsat 1 bestod av utstyr plassert i en kassert russisk romdrakt manuelt separert fra Den internasjonale romstasjonen 3. februar 2006.