Discoverer, tidlig serie satellitter skutt opp av det amerikanske flyvåpen for å samle vitenskapelige data samt utvikle forskjellige rom-militære systemer og komponenter. Discoverer 1 (opp 28. feb. 1959) var første satellitt i polbane, en kapsel fra Discoverer 13 (10. aug. 1960) ble plukket opp av havet som første objekt brakt tilbake fra rommet, og en lignende kapsel fra Discoverer 14 (18. aug. 1960) ble for første gang fanget opp i luften av et spesialutrustet transportfly. I alt 38 oppskytninger (den siste 27. feb. 1962), samtlige fra Vandenberg-flybasen i California.