Norsk Skipsmeglerforbund, stiftet 1919, har bl.a. til formål å yte medlemmene bistand ved tvistemål og å arbeide for hensiktsmessige regler og satser for kommisjoner og gebyrer m.m.