NL, organisasjon stiftet 1986 som Norsk Nærradioforbund, nåværende navn fra 1996. Bransjeorganisasjon for 166 lokalradioer (2006), noe som utgjør ca. 66,5 prosent av alle lokalradiostasjonene i Norge.