Faktaboks

Norges Kvinner

Norges Kvinder (1921–1948)

Norges Kvinner (1949–1973)

Første numer, 15. mars 1921
Av /Nasjonalbiblioteket.

Norges Kvinner var en avis som kom ut i Oslo fra 1921 til 1973.

Avisen oppfordret kvinnelige politikere til å fremme saker som angikk kvinnene, og ikke bare saker som deres politiske partier var opptatt av. Jenters utdannelse og kvinners rett til arbeid var sentrale saker for avisen.

Norges Kvinner gikk imot abort på sosiale indikasjoner og ville beholde straffen for kvinner som tok abort. Avisen liknet datidens kvinnesider i dagsavisene, som drev folkeopplysning og kvinnepolitikk, samtidig som den ga praktiske råd om husarbeid og barneoppdragelse.

De siste årene var avisen et organ for Norske Kvinners Nasjonalråd.

Historikk

Manny Jacobine Altern

Manny Jacobine Altern (1879–1961) var født i Holmestrand. Hennes far, J. E. Holst, var eier av Risør-avisen Nedenæs Amtstidende en periode på 1880-tallet. Altern engasjerte seg for kvinners rettigheter både som journalist og som foredragsholder. Hennes lange arbeidsdag startet i venstreavisen Porsgrund Tidende i 1901. Siden var hun redaktør i bladet For Hus og Hjem før hun en kort periode var journalist i avisen Fri Presse i 1907. Hun var med å starte Norges Kvinner, men tilbragte om lag 40 år av sin karriere i Kvinnelig Handelsstands Blad. 60 år etter at hun debuterte, vikarierte Manny Altern som redaktør i Norges Kvinner i 1961. I en alder av 82 år agiterte hun for at kvinner måtte møte opp på nominasjonsmøter, og pekte på det misforhold at bare 13 kvinner satt på Stortinget.

Manny Jacobine Altern
Av /Norsk presses historie.

I 1901 vikarierte Manny Jacobine Altern (født Holst, 1879–1961) som en av landets første kvinnelige redaktører for Venstre-organet Porsgrunds Tidende. Samme året kunne kvinner for første gang stemme ved kommunevalg, og som redaktør argumenterte Altern for at kvinner kunne tilføre politikken en «humanitet», og at kvinners interesser var sammenfallende med Venstres syn i saker som edruskap og fritt skolemateriell.

Denne linjen førte Altern videre som redaktør i Norges Kvinner da første nummer utkom i Oslo, våren 1921. Initiativtakerne til avisen ville arbeide for større makt og innflytelse for kvinner i samfunnet. I programerklæringen het det videre at avisen ville føre en kamp mot økende materialisme og synkende moral. Dessuten skulle den arbeide for en «skjærpet retsopfatning i sædelighetssaker» og legge vekt på oppdragelse av «maalbevist ungdom». 55 framstående kvinner signerte et opprop til støtte for avisen.

I første nummer i 1921 forsikret redaktøren at avisen «saa visst ikke [har] tænkt at ‘storme’ samfundet». Tålmodig opplysningsarbeid om kvinners interesser ville etter hvert føre til reformer som ville gavne både kvinner og menn, syntes å være avisens credo.

De første årene kom avisen ut to ganger i uken, men ble fra 1933 en uke-avis.

Ny redaktør

Avishode, brukt fra 1969 til 1973
Avishode, brukt fra 1969 til 1973
Av .

I 1922 overtok Dagny Bjørneraa (1894–1973) redaktøransvaret. Bjørnaraa var født i Kristiansand og startet sin karriere som journalist i Social-demokraten i 1914, og hun var også styremedlem i Arbeiderpartiets studenterforening. Bjørneraa var redaktør i Norges Kvinner til 1966 og gjorde avisen til et bindeledd mellom kvinneorganisasjonene.

Etter flere år med dårlig økonomi ble avisen slått sammen med Norske Kvinners Nasjonalråds (NKN) blad i 1967. Norges Kvinner ble mer og mer et organ for NKN med møtereferat og uttalelser fra organisasjonen.

Fakta

  • Første nr. som Norges Kvinder, 15. mars 1921
  • Endret navn til Norges Kvinner, januar 1949
  • Siste nr. i desember 1977
  • Opplag: 4000 (1932)

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg