Navicert-systemet, ordning for å unngå stansing og visitering av nøytrale skip på det åpne hav eller ved dirigering til havn, innført 1916 i Storbritannia. Navicert (eng. Navigation Certificate) var en bevitnelse fra en representant for den britiske regjering om at lasten ikke var krigskontrabande, men varer fra et nøytralt land til et annet. Også brukt i Storbritannia under den annen verdenskrig.