Narvik tettsted er administrasjonssenter i Narvik kommune, Nordland, og ligger på sørsiden av Ofotfjorden, ytterst på halvøya mellom munningen av Beisfjorden og Rombaken, Ofotfjordens forlengelse mot øst. Tettstedet er vokst opp rundt endepunktet for Ofotbanen med LKABs store anlegg for utskiping av jernmalmen fra gruvene i Kiruna.