Nansen, dansk-norsk slekt. Stamfaren Evert Nansen (død 1613) var kjøpmann i Flensburg. Hans sønn, borgermester i København Hans Nansen (1598–1667), var far til bl.a. islandskjøpmannen Mikkel Nansen (ca. 1630–1659), hvis datter ble gift med Peder Griffenfeld, og til Hans Nansen d.y. (1635–1713), etatsråd og president i København. Sistnevntes sønn Anthoni Nansen (1687–1747) var kanselliråd og landsdommer på Bornholm. Slekten kom til Norge med hans sønn Ancher Antoni Nansen (1729–65), som var sorenskriver i Ytre Sogn. Han var far til stortingsmann, sorenskriver i Jæren og Dalene Hans Leierdahl Nansen (1764–1821). Dennes sønn av annet ekteskap, overrettssakfører Baldur Fridtjof Nansen (1817–85), var far til bl.a. polarforskeren, professor Fridtjof Nansen (1861–1930), som igjen var far til maleren Irmelin Nansen (1900–77; gift med maleren Axel Revold) og arkitekt Odd Nansen (1901–73).