Hans Nansen, dansk kjøpmann. Borgermester i København 1644–60. Under den svenske beleiring 1658–60 tok han aktivt del i byens forsvar. Under stendermøtet 1660 var han blant borgerstandens fremste talsmenn, virket ivrig for et samarbeid med prestestanden for å gjøre slutt på adelens privilegier. Uten å være tilhenger av et enevelde gikk han inn for et arvelig kongedømme. Fra 1661 medlem av Høyesterett.