Tromsø, internasjonal organisasjon som skal fremme samarbeid om vern og forsvarleg forvaltning av og forskning på sjøpattedyr i Nord-Atlanteren, opprettet 1992 av Grønland, Færøyene, Norge og Island. Etableringen kom som et svar på Den internasjonale hvalfangstkommisjonens (IWC) manglende evne til å fungere som forvaltningsorgan for hvalbestandene. Flertallet i IWC domineres av stater som ikke er fangstnasjoner, og som vil ha forbud mot all fangst av sjøpattedyr. Ettersom fangstnasjonene har ønsket å arbeide gjennom IWC for at kommisjonen skal endre holdning til fangst på visse arter, har ikke NAMMCO fått forvaltningsfunksjon.