Mykstufossen, foss i Numedalslågen, Rollag kommune, Buskerud. Utbygd i Mykstufoss kraftverk like nord for Veggli tettsted med 48 MW i maskininstallasjon og en midlere årsproduksjon på 216 GWh; fallhøyde 62 m.