Mount Katmai, vulkan i USA, sørvestlige Alaska, 2047 moh. Hovedkrateret er et av de største i verden, med en diameter på 4 km og 1000 m dypt, danner nå en innsjø. Voldsomt utbrudd i juni 1912 sprengte hele toppen av fjellet. Ble sammen med Valley of Ten Thousand Smokes gjort til nasjonalmonument 1918, fra 1980 nasjonalpark (Katmai National Park and Reserve).