Michael Praetorius, tysk organist, komponist og musikkforfatter. Mest kjent for komposisjonssamlingen Musae Sioniae (1605–10, med bl.a. En rose er utsprungen) og det teoretiske verk Syntagma musicum (1615–20), den viktigste kilde til vår viten om musikkinstrumentene på 1500- og 1600-tallet.