Messaure er en kraftstasjon i tettstedet Messaure ved Stora Luleälven i Nord-Sverige, 31 km ovenfor sammenløpet med Lilla Luleälven. Fallhøyden er 87 meter, produksjonen er 446 MW. Messaure har Sveriges største steinfyllingsdam med morenekjerne: Demningen består av 10 millioner m³ fylling med største høyde 101 m og lengde 1900 m. En større og plutselig lekkasje gjennom demningen ble i 1984 stoppet ved omfattende injeksjoner.