Meister des Marienlebens, tysk maler, virksom ca. 1463–90 i Köln, oppkalt etter en fløyaltertavle med bilder fra Marias liv. Hans kunst viser stor flamsk påvirkning.