Mechthild fra Magdeburg, tysk mystiker. Hun tilhørte en adelig familie som hun forlot i ung alder for å leve i et kvinnelig, religiøst fellesskap. Sine siste år tilbrakte hun i et cistercienserkloster. Hennes viktigste overleverte verk er Das fliessende Licht der Gottheit (utgitt med kommentarer 1995). Det består av forskjellige tekster, prosa og vers, som kombinerer hennes egne mystiske erfaringer med passasjer fra liturgien. Hennes språk er billedrikt og følelsesladet, påvirket bl.a. av Salomos Høysang og tysk minnediktning.