Elv i Masfjorden kommune, Hordaland, kommer fra fjellområdene omkring Stordalsvatnet (476–444 moh.) på fylkesgrensen til Sogn og Fjordane (Høyanger kommune), renner i en sørvestlig retning og munner ut i Matre ved botnen av Matresfjorden, Masfjordens innerste arm. Sammen med Haugsdalselva, som også munner i Matresfjorden, og Førdevassdraget som renner nordover til Fuglsetfjorden, en sørgående arm av Sognefjorden, er Matreselva sterkt utnyttet til kraftproduksjon; se også Matre kraftverk.