Masfjorden

Masfjorden, kommune i Hordaland fylke, på nordøstsiden av Fensfjorden/Austfjorden lengst nord i fylket. Masfjorden ble opprettet i 1879 ved utskilling fra Lindås; kommunen hadde ved etableringen 2336 innbyggere. Masfjorden fikk sine nåværende grenser i 1964, da området Einestrand ved Kjellevågen lengst sør i den nåværende kommunen ble overført fra Lindås.Masfjorden grenser til Gulen og Høyanger kommuner i Sogn og Fjordane fylke i henholdsvis nordvest og nord, og til Modalen i øst og Lindås i sørøst og sør.. Hele artikkelen