Marshall Sahlins, amerikansk antropolog; har særlig levert bidrag innen studiet av kulturrevolusjon, økonomisk antropologi og grenseområdet mellom myter og historie. Verker bl.a. Evolution and Culture (1960, sm.m. E. R. Service), Stone Age Economics (1974), Islands of History (1985), How «Natives» Think (1995), Culture in Practice: Collected Essays (2000) og Apologies to Thucydides: Understanding History as Culture and Vice Versa (2004).