Elman R. Service, amerikansk kulturantropolog; særlig kjent for sine studier av kultur-evolusjon, og for sin klassifikasjon av samfunn i henholdsvis grupper, høvdingdømmer og stater, et skjema han selv imidlertid senere gikk bort fra. Bøker bl.a. Primitive Social Organization (1962).