Mariazell, by i Østerrike, i en fjelldal lengst nord i Steiermark, 120 km sørvest for Wien, 868 moh.; 1508 innb. (2011). Mariazell har siden middelalderen vært Østerrikes fremste valfartssted. En lang rekke pilegrimsveier fører til Mariazell, bl.a. fra Wien, Graz og Linz. Målet for valfarten er «die Gnadenkapelle» i den veldige valfartskirken med en undergjørende Maria-statue. Kur- og vintersportssted.