Maria Karoline av Hasbourg, dronning av Napoli og Sicilia, datter av keiser Frans 1 og Maria Theresia, gift 1768 med Ferdinand 4. Hun overtok selv styret, som hun så førte sammen med sin britiske venn Sir J. F. E. Acton. Karoline Maria var sterkt reaksjonær, en ivrig motstander av den franske revolusjon; tok del i krigen mot Frankrike 1793–96 og 1798–1801. I 1798 og 1806 måtte hun rømme for franskmennene til Sicilia, men kom i strid også med britene og måtte flykte fra Sicilia 1811.