Marga Minco, nederlandsk forfatter av jødisk avstamning; den eneste i familien som overlevde tyskernes jødeforfølgelse under okkupasjonen. Hennes mest kjente bok, Het bittere kruid (1957, norsk overs. Bitter vår, 1961) handler om hennes families skjebne under den annen verdenskrig.