Marcus Livius Drusus, den eldre. Berømt taler og folketribun i 122 fvt. Etter avtale med senatet bekjempet han Gaius Gracchus med hans egne våpen, oppildnende taler på folkemøter og populære tiltak. Ved en skjebnes ironi ble hans sønn med samme navn drept i et forsøk på å innføre mange av Gracchus reformforslag. Drusus nådde konsulatet i 112 fvt.