Marcus Furius Camillus, romersk feltherre og statsmann på begynnelsen av 300-tallet f.Kr. Erobret 396 f.Kr. Veii og senere Falerii; kort etter ble han jaget i landflyktighet, men kalt tilbake og ledet staten etter nederlaget mot gallerne 387 ved Allia. Han gjorde seg da så fortjent at han ble kalt «Romas annen grunnlegger». Tradisjonen om ham inneholder mange uhistoriske trekk.