Fabricius, romersk konsul og feltherre, konsul 282 og 278, censor 275. Under forhandlinger forsøkte kong Pyrrhos forgjeves å bestikke ham. Tradisjonen har gjort Fabricius til mønster på gammelromersk dyd.