Marcus Atilius Regulus, romersk feltherre, konsul 267. Ble fanget av karthagerne i 255, som sendte ham til Roma for å formidle fred. Her talte Regulus mot å slutte fred. Sagnet forteller at han så, ifølge sitt høytidelige løfte til fienden, vendte tilbake til Karthago, hvor han ble pint i hjel.