Marcus Claudius Marcellus var konsul fem ganger og deltok i kampen mot gallerne og mot Hannibal i den annen puniske krig. Han tok 212 Syrakus etter en lang beleiring; under romernes innmarsj i byen ble Arkhimedes drept.