Marcello Piacentini, italiensk arkitekt. Justisbygningen i Bergamo (1930) viser Piacentini som klassisist, på siden av den rasjonalistiske hovedstrømmen i datidens Italia. Etter Mussolinis maktovertagelse ble han den toneangivende i fascistregimets offisielle arkitektur. De fleste av hans arbeider, slik som f.eks. universitetsbyen i Roma (1933), er likevel mer preget av faglig dyktighet enn av politisk sjablonmakeri. Sammen med P. L. Nervi tegnet han i 1959 Sportspalasset i Roma.