MVA, forkortelse for megavoltampere. Tilsvarer 1 million voltampere (VA). Enhet for tilsynelatende effekt, som er en mye brukt enhet i energisektoren. Se også effektfaktor for en vekselstrømkrets.