MOP, program for operasjon av Meteosat meteorologiske satellitter initiert av den europeiske romorganisasjonen ESA i 1983. Finansielt og operativt ansvar ble i 1987 overtatt av Eumetsat.