Ludwig Scotty, naurisk politiker, innvalgt i parlamentet 1983, president i Nauru fra 29. mai 2003 til 8. august 2003 og i perioden 2004-2007. Scotty ble anklaget for korrupsjon, og et mistillitsvotum mot ham førte til at han ble avsatt som president.