Nauru ble befolket av mikronesiske og polynesiske folk for minst 3000 år siden. Tradisjonelt var det 12 klaner eller stammer på øya. De drev jordbruk og fiskeoppdrett i Buada-lagunen. Britene kom som de første europeere til øya i 1778. I 1888 ble Nauru annektert av Tyskland, og 1914 okkupert av australske styrker. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Naurus samtidshistorie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel