Naurus historie

Britene kom som de første europeere til øya i 1798. I 1888 ble Nauru annektert av Tyskland, og 1914 okkupert av australske styrker. I 1919 ble Nauru felles britisk, australsk og newzealandsk mandatområde. I perioden 1942 til 1945 var øya okkupert av Japan, fra 1947 var den australsk mandatområde. 31. januar 1968 ble Nauru selvstendig republikk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Naurus historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel