Lot, bibelsk skikkelse, Abrahams brorsønn; omtalt i 1 Mos 11–14; 18–19. Ifølge 1 Mos tok han Øst-Jordanlandet i besittelse og slo seg ned i Sodoma. Stamfar til ammonitter og moabitter og også nevnt i forbindelse med Sodomas og Gomorras undergang.